Prace dyplomowe

Prace magisterskie 2022/2023

Ocena synergizmu Escherichia coli i drobnoustrojów z rodzaju Staphylococcus izolowanych z powierzchni
oka

Barbara Cybulska
Kierunek: Analityka Medyczna
2023
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr hab. n. med. Justyna KarolakPrace magisterskie 2021/2022

Identyfikacja wybranych genów oporności na antybiotyki w szczepach bakterii z rodzaju Staphylococcus, izolowanych z powierzchni oka
Barbara Krüger
Kierunek: Farmacja
2022
Kierownik pracy: dr hab. n. med. Justyna Karolak
Opiekun pracy: dr n. med. Dorota Nowak-MalczewskaPrace magisterskie 2020/2021

Wykrywanie genów oporności na tetracyklinę u Streptococcus agalactiae
Maria Marcysiak
Kierunek: Analityka medyczna
2021
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Wykrywanie genów kodujących czynniki wirulencji, lmb i scpB, u szczepów Streptococcus agalactiae izolowanych od kobiet ciężarnych
Oliwia Szymanowicz
Kierunek: Analityka medyczna
2021
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak


Charakterystyka szczepów Streptococcus agalactiae opornych na erytromycynę
Magdalena Kopis
Kierunek: Analityka medyczna
2021
Kierownik pracy: dr n. farm. Dorota Kamińska
Opiekun pracy: dr n. farm. Dorota KamińskaPrace magisterskie 2019/2020

Analiza genów sarA, sdrF, luxS i agr u szczepów z rodzaju Staphylococcus izolowanych z powierzchni oka
Karolina Mazur
Kierunek: Analityka medyczna
2020
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska


Znaczenie bakterii z rodzajów Christensenella, Roseburia oraz Collinsella w mikrobiomie jelitowym
Ewa Nagłowska
Kierunek: Analityka medyczna
2020
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Pecyna


Lekowrażliwość szczepów Streptococcus agalactiae izolowanych od kobiet ciężarnych

Magda Magdalena Mrozińska
Kierunek: Analityka medyczna
2020
Kierownik pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak
Opiekun pracy: dr n. farm. Dorota Kamińska

Prace magisterskie 2018/2019

Akkermansia muciniphila - znaczenie w ekosystemie jelitowym człowieka
Zuzanna Babalska
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Pecyna

Bakteryjna mikrobiota błony śluzowej zatok u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Roma Kopiejewska
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Charakterystyka szczepów z rodzaju Staphylococcus izolowanych z powierzchni oka

Magdalena Manyś
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska

Ocena porównawcza metod inaktywacji fotodynamicznej biofilmów bakteryjnych
Anna Szamborska
Kierunek: Farmacja
2019
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Ocena wpływu grzybów drożdżopodobnych na wzrost szczepów z rodzaju Staphylococcus izolowanych z powierzchni oka
Natalia Dorożyńska
Kierunek: Farmacja
2019
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska

Ocena zdolności tworzenia biofilmu i jakościowa identyfikacja genów bioracych udział w zjawisku Quorum Sensing u szczepów P. aeruginosa
Agnieszka Wieczorek
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Rola bakterii Roseburia hominis w mikrobiomie jelitowym
Klaudia Szymendera
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Pecyna

Rola oraz wpływ na zdrowie człowieka drobnoustrojów z gatunku Faecalibacterium prausnitzi
Monika Górna
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: dr hab. Hanna Tomczak
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Pecyna

Wykrywanie czynników zjadliwości u szczepów E. coli izolowanych od noworodków.
Dominika Fenrich
Kierunek: Farmacja
2019
Kierownik pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Wykrywanie wybranych czynników zjadliwości u szczepów Streptococcus agalactiae
Szymon Piecuch
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. Dorota Kamińska

Występowanie czynników zjadliwości wśród gronkowców izolowanych od pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Magdalena Piosik
Kierunek: Analityka medyczna
2019
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Prace magisterskie 2017/2018

Charakterystyka bakterii izolowanych od chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Joanna Kozłowska
Kierunek: Analityka medyczna
2018
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska


Fotodynamiczna aktywność ftalocyjaniny posiadającej nieperyferyjne czwartorzędowe podstawniki morfolinoetoksylowe wobec pałeczek Pseudomonas aeruginosa izolowanych z zakażeń
Agnieszka Mrozek
Kierunek: Farmacja
2018
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska


Wykrywanie genów kodujących białka wiążące fibrynogen u szczepów Streptococcus agalactiae
Marek Kwaśniewski
Kierunek: Analityka medyczna
2018
Kierownik pracy: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: mgr Dorota Kamińska

Prace magisterskie 2016/2017

Czy złamania chromosomów w zespole mikrodelecji 1p36 mogą wiązać się z ukrytym mozaicyzmem u rodziców badanych pacjentów?
Zofia Sommerfeld
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Poszukiwanie korelacji genotypu z fenotypem w zespole mikrodelecji 1p36
Karolina Wichłacz
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Walidacja protokołu identyfikacji grzybów z rodzaju Aspergillus i Fusarium z materiałów klinicznych z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Patrycja Czerniak
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Weryfikacja wyników sekwencjonowania eksomów w ekwadorskiej rodzinie ze stożkiem rogówki
Agnieszka Szymko
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Opracowanie warunków reakcji multipleks PCR do identyfikacji rzadkich serotypów Streptococcus agalactiae
Patrycja Misiek
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Występowanie genów kodujących czynniki wirulencji u szczepów Escherichia coli izolowanych od noworodków i kobiet ciężarnych
Katarzyna Gafka
Kierunek: Analityka medyczna
2017
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Ocena zdolności do tworzenia biofilmu oraz oznaczenie lekowrażliwości szczepów Staphylococcus epidermidis wyizolowanych z zakażeń skóry
Marta Mówińska
Kierunek: Kosmetologia
2017
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. Magdalena Ratajczak

Fotodynamiczna aktywność wybranych związków z grupy chloryn o potencjalnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym
Anna Miłosierna - Filipiak
Kierunek: Farmacja
2017
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Prace magisterskie 2015/2016

Aktywność fotodynamiczna dwóch nowych związków z grupy porfirazyn siarkowych wobec biofilmu drobnoustrojów
Joanna Humińska
Kierunek: Farmacja
2016
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: mgr anal. med. Magdalena Ratajczak

Aktywność fotodynamiczna nowych związków z grupy porfirazyn inkorporowanych w nośniki inwazosomowe wobec szczepu Enterococcus faecalis ATCC 29212
Anna Nowak
Kierunek: Farmacja
2016
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: mgr anal. med. Marcelina Kubicka

Wybrane czynniki wirulencji oraz lekowrażliwość szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z zakażeń
Joanna Bryczek
Kierunek: Farmacja
2016
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: mgr anal. med. Magdalena Ratajczak

Ustanowienie protokołu identyfikacji grzybów z rodzaju Aspergillus z materiałów klinicznych z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Monika Mrozek
Kierunek: Analityka Medyczna
2016
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Ustanowienie protokołu identyfikacji grzybów z rodzaju Fusarium z materiałów klinicznych z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Kinga Wojtek
Kierunek: Analityka Medyczna
2016
Kierownik pracy: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Pecyna

Praca licencjacka 2015/2016

Charakterystyka zakażeń skóry wywoływanych przez bakterie z rodzaju Staphylococcus
Paulina Plichta
Kierunek: Kosmetologia
2016
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak
Opiekun pracy: mgr anal. med. Magdalena Ratajczak

Prace magisterskie 2014/2015

Zastosowanie metod fenotypowych i molekularnych do charakterystyki wybranych drobnoustrojów mikrobiomu powierzchni oka ludzkiego
Anna Matysiak
Kierunek: Analityka Medyczna
2015
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM
Opiekun pracy: mgr anal. med. Marcelina Kubicka

Identyfikującja patogenów wewątrzkomórkowych z rodzajów Chlamydia, Mycoplasma oraz Ureaplasma z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Mariusz Gronkowski
Kierunek: Analityka Medyczna
2015
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Izolacja oraz identyfikacja wirusa opryszczki ze zmiany wargowej oraz śliny z zastosowaniem metod biologii molekularnej
Małgorzata Majchrzak
Kierunek: Analityka Medyczna
2015
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Sawicka

Standaryzacja metody wykrywania biofilmu w warunkach in vitro
Joanna Chachler
Kierunek: Farmacja
2015
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa związków o właściwościach fotouczulających
Izabella Kaczmarek
Kierunek: Farmacja
2015
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Ocena tworzenia biofilmu przez szczepy Streptococcus agalactiae izolowane od kobiet ciężarnych
Aleksandra Szemień
Kierunek: Analityka Medyczna
2015
Kierownik pracy: dr n. med. Dorota Nowak
Opiekun pracy: mgr inż. biotechn. Dorota Kamińska

Praca licencjacka 2014/2015

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wyciągów naturalnych z propolisu, rozmarynu oraz melisy na szczepy wzorcowe Staphylococcus epidermidis w warunkach in vitro
Marta Wójcik
Kierunek: Kosmetologia
2015
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Sawicka

Prace magisterskie 2013/2014

Ocena przydatności wykrywania genu scn z wykorzystaniem techniki PCR w identyfikacji Staphylococcus aureus
Ilona Jędroszkowiak
Kierunek: Analityka Medyczna
2014
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM 
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak 

Wykorzystanie techniki PCR do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae w materiałach klinicznych
Ewelina Kiper
Kierunek: Analityka Medyczna
2014
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM 
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak 

Opracowanie protokołu do identyfikacji szczepów Escherichia coli z wykorzystaniem metody multipleks PCR
Marta Noak
Kierunek: Analityka Medyczna
2014
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. UM 
Opiekun pracy: dr n. farm. inż. Justyna Karolak

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa związków o właściwościach fotouczulaczy
Agnieszka Klimowska
Kierunek: Farmacja
2014
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Prace magisterskie 2012/2013

Opracowanie protokołów identyfikacji bakterii wewnątrzkomórkowych z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Joanna Dych
Kierunek: Analityka Medyczna
2013
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. nadzw.
Opiekun pracy: mgr anal. med. Marcelina Kubicka

Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
Karolina Górny
Kierunek: Analityka Medyczna
2013
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa związków o właściwościach fotouczulających
Agnieszka Tatarska
Kierunek: Farmacja
2013
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Przeciwdrobnoustrojowa aktywność wyciągów otrzymanych z wybranych surowców roślinnych
Iga Tłok
Kierunek: Farmacja
2013
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Opracowanie protokołów identyfikacji bakterii Escherichia coli, Moraxella catarrhalis i Staphylococcus epidermidis z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
Renata Tora
Kierunek: Analityka Medyczna
2013
Kierownik pracy: dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. nadzw.
Opiekun pracy: mgr anal. med. Paulina Sawicka

Prace magisterskie 2011/2012

Występowanie genów kodujących wybrane czynniki zjadliwości u bakterii z rodzaju Enterococcus
Mariola Frąckowiak
Kierunek: Analityka Medyczna
2012
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Aktywność wybranych preparatów antyseptycznych wobec biofilmu wytwarzanego przez szczepy Staphylococcus epidermidis
Dalia Zdunek
Kierunek: Analityka Medyczna
2012
Kierownik pracy: dr n. farm. Helena Kukuła
Opiekun pracy: dr n. farm. Helena Kukuła

Wpływ wybranych antybiotyków na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Pseudomonas aeruginosa
Paulina Badowska
Kierunek: Farmacja
2012
Kierownik pracy: dr n. farm. Helena Kukuła
Opiekun pracy: dr n. farm. Helena Kukuła

Aktywność substancji pochodzenia roślinnego wobec drobnoustrojów bytujących w formie planktonicznej i biofilmu
Justyna Mnichowska
Kierunek: Farmacja
2012
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Prace magisterskie 2010/2011

Charakterystyka mikrobiologiczna kosmetyków. Test konserwacji
Justyna Michalik
Kierunek: Analityka Medyczna
2011
Kierownik pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska
Opiekun pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska

Mikrobiologiczna ocena grzybów z rodzaju Candida izolowanych z dróg rodnych kobiet
Katarzyna Sieradzka
Kierunek: Analityka Medyczna
2011
Kierownik pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska
Opiekun pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska

Tworzenie biofilmu przez bakterie izolowane z zatok przynosowych
Agnieszka Tatarska
Kierunek: Analityka Medyczna
2011
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Porównanie wrażliwości na antybiotyki szczepów Pseudomonas aeruginosa bytujących w formie planktonowej i w biofilmie
Marta Antczak
Kierunek: Analityka Medyczna
2011
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Kierunek: Kierunek: Farmacja

Skuteczność konserwująca rozpuszczalnika przemysłowych kropli do oczu z cefalosporyną IV generacji
Agnieszka Kowalczyk
Kierunek: Kierunek: Farmacja
2011
Kierownik pracy: dr n. farm. Helena Kukuła
Opiekun pracy: dr n. farm. Helena Kukuła

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych surowców roślinnych
Karolina Karska
Kierunek: Farmacja
2011
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Praca licencjacka 2010/2011

Drobnoustroje a kosmetologia
Ewa Majchrzak
Kierunek: Kosmetologia
2011
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Prace magisterskie 2009/2010

Zakażenia układu moczowego wywołanego przez Ureoplasma urealiticum i Mycoplasma hominis
Magdalena Jakubowska
Kierunek: Analityka Medyczna
2010
Kierownik pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska
Opiekun pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska

Częstość występowania Gardnella vaginalis w pochwie u kobiet w ciąży i kobiet z nawracającymi stanami zapalnymi pochwy
Michalina Polak
Kierunek: Analityka Medyczna
2010
Kierownik pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska
Opiekun pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska

Aktywność i ekspresja czynników zjadliwości bakterii z rodzaju Enterococcus
Łukasz Małagocki
Kierunek: Analityka Medyczna
2010
Kierownik pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska
Opiekun pracy: dr n. farm. Jolanta Długaszewska

Badanie nosicielstwa Staphylococcus aureus i oznaczanie mechanizmów oporności w grupie osób od 20 do 22 roku życia
Katarzyna Myczko
Kierunek: Analityka Medyczna
2010
Kierownik pracy: dr farm. Olga Goślińska-Pawłowska
Opiekun pracy: dr farm. Olga Goślińska-Pawłowska

Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej przypraw egzotycznych
Mariusz Nowakowski
2010
Kierunek: Analityka Medyczna
Kierownik pracy: dr farm. Olga Goślińska-Pawłowska
Opiekun pracy: dr farm. Olga Goślińska-Pawłowska

Wykrywanie biofilmu u pałeczek Actinetobacter spp
Michał Parys
2010
Kierunek: Farmacja
Kierownik pracy: dr n. farm. Helena Kukuła
Opiekun pracy: dr n. farm. Helena Kukuła

Zmienność morfologiczna pałeczek Pseudomonas aeruginosa
Hubert Popiół
Kierunek: Farmacja
2010
Kierownik pracy: dr n. farm. Helena Kukuła
Opiekun pracy: dr n. farm. Helena Kukuła

Badanie wpływu aktywności przeciwdrobnoustrojowej preparatu METAS-ANTYBIO
Izabela Poskar
Kierunek: Farmacja
2010
Kierownik pracy: prof. Zygmunt Muszyński
Opiekun pracy: prof. Zygmunt Muszyński

Monitorowanie czystości biologicznej wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia wg. F.P. VIII
Aleksandra Winiarska
Kierunek: Farmacja
2010
Kierownik pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska
Opiekun pracy: dr n. przyr. Maria Ciupińska