< Cofnij

Okładka ChemMedChem

Publikacja pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr A. Janas, prof. P. Przybylski) z pracownikami Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (mgr P. Pecyna, prof. M. Gajęcka) oraz z prof. F. Bartlem z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie została wyróżniona ilustracją na okładce czasopisma ChemMedChem (Wiley). Praca dotyczy projektowania i syntezy 14- i 15-członowych laktonowych antybiotyków makrolidowych o zmodyfikowanych częściach sacharydowych, charakteryzujących się aktywnością przeciwbakteryjną i obniżoną toksycznością, zdolnych do efektywnego blokowania funkcji rybosomów bakteryjnych. Badania realizowane były w ramach grantu NCN Opus 10 2015/19/B/ST5/00231 (prof. P. Przybylski).

Więcej informacji TUTAJ