< Cofnij

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych

Podczas uroczystego posiedzenia Kolegiów Nauk Farmaceutycznych, Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dnia 10 października 2022, dr hab. Justyna Karolak odebrała dyplom habilitacyjny.

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2021 nadała dr n. farm. Justynie Karolak stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne.

Serdecznie gratulujemy!