Granty

Granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Realizowane projekty:


Miniatura, 2021-2022
Eradykacja drobnoustrojów wyizolowanych z ran przewlekłych tworzących wielogatunkowy biofilm poprzez synergistyczny efekt terapii fotodynamicznej i różnych związków chemicznych – badanie in vitro
Kierownik projektu: dr Magdalena Ratajczak

NCN 2019/35/D/NZ5/02896, Sonata, 2020-2023
Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca
Kierownik projektu: dr inż. Justyna A. Karolak
Opis projektu
Informacje o letalnych chorobach rozwojowych płuc u noworodków i możliwości przeprowadzenia badań genetycznych w ramach projektu

NCN 2018/31/B/NZ5/03280, Opus, 2019-2022
Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych w stożku rogówki
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Opis projektu

Projekty we współpracy:

2021/41/B/NZ5/0224, Opus, 2021-2024
Dostęność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożka rogówki
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Konsorcjum: 1. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny; 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski;
Opis projektu


Projekty zakończone:

NCN 2015/19/N/NZ6/01780, Preludium, 2016-2021
Ukryte patogeny- identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego u pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerki z zastosowaniem sekwencjonowania 16S rRNA
Kierownik projektu: mgr Marcelina Jaworska
Opis projektu

NCN 2016/21/N/NZ5/01423, Preludium, 2017-2021
Charakterystyka i określenie roli elementu bakteryjnego mikrobiomu jelit w etiologii zespołu jelita drażliwego z zastosowaniem sekwencjonowania 16s rRNA
Kierownik projektu: mgr Paulina Pecyna
Opis projektu

NCN 2012/05/E/NZ5/02127, Sonata Bis, 2013-2019
Analiza transkryptomu w ludzkich rogówkach z wykorzystaniem technologii RNA-seq oraz pilotażowe badanie flory bakteryjnej oka w stożku rogówki
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka

NCN 2013/08/T/NZ5/00754, Etiuda, 2013-2014
Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku - stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności
Kierownik projektu: mgr inż. Justyna A. Karolak
Projekt realizowany we współpracy z Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine