Kosmetologia

Mikrobiologia

Studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów: II

Wymiar zajęć:
Wykłady - 15 h
Ćwiczenia - 30 h
Łącznie - 45 h

Cele kształcenia
Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia jest opanowanie wiedzy z zakresu właściwości, chorobotwórczości i diagnostyki drobno ustrojów obecnych w środowisku człowieka, warunków hodowli in vitro, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów.
Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności:
- prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur bakterii i grzybów,
- przygotowywania preparatów mikroskopowych oraz rozpoznawania morfologii komórki i wykrywania struktur komórki mających znaczenie diagnostyczne,
- przeprowadzania elementów mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej zakażeń bakteryjnych i grzybiczych,
- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań,
- wyciągania wniosków dotyczących antybiotykoterapii,
- ocena jakości mikrobiologicznej kosmetyków oraz pro cesu ich wytwarzania.

Literatura podstawowa
1. Mikrobiologia farmaceutyczna. Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, PZWL, Warszawa 1998.
2. Diagnostyka mikrobiologiczna; Eligia M. Szewczyk, PZWL, Warszawa 2005.
3. Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Literatura uzupełniająca
1. Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; AM Poznań, 1994.
2. Farmakopea Polska.

Mikrobologia

Studia niestacjonarne I stopnia
Rok studiów: II

Wymiar zajęć:
Wykłady - 9 h
Ćwiczenia - 18 h
Łącznie - 27 h

Cele kształcenia
Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia jest opanowanie wiedzy z zakresu właściwości, chorobotwórczości i diagnostyki drobno
ustrojów obecnych w środowisku człowieka, warunków hodowli in vitro, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów. Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności:
- prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur
bakterii i grzybów
- przygotowywania preparatów mikroskopowych oraz rozpoznawania morfologii komórki i wykrywania struktur komórki mających znaczenie diagnostyczne
- przeprowadzania mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych
- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań
- wyciągania wniosków dotyczących antybiotykoterapii
- ocena jakości mikrobiologicznej kosmetyków oraz procesu ich wytwarzania.

Literatura podstawowa
1. Wanda Parnowska Mikrobiologia farmaceutyczna: Problemy produkcji i kontroli leków , PZWL, 1998.
2. Eligia M. Szewczyk Diagnostyka mikrobiologiczna , PZWL, 2013.
3. Materiały dydaktyczne opracowane w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Literatura uzupełniająca
1. Włodzimierz Kędzia Mikrobiologia dla farmaceutów , UM Poznań, 1994.
2. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych FARMAKOPEA POLSKA XI , Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 2017.
3. Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka, Anna Budzyńska Mikrobiologia w kosmetologii , PZWL, 2013