SKN Młodych Mikrobiologów

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Przewodniczący: Agata Kujawa

e-mail kontaktowy: aggata.kujawa@gmail.com
www: https://www.facebook.com/SKNmlodychmikrobiologow/


SKN Młodych Mikrobiologów zajmuje się problematyką z zakresu mikrobiologii klasycznej, molekularnej oraz klinicznej. Studenci uczestniczący w naszym kole mogą:

- nabyć odpowiednich umiejętności przed przyszła praca magisterską,

- doskonalić swoje umiejętności manualne, nabywając doświadczenia przed przyszła pracą zawodową,

- podejmować nowe projekty naukowe, dzięki czemu studenci samemu ustalają plan działania, potrzebne środki oraz opracowują swoje wyniki,

- poszerzać swoją wiedzę na spotkaniach, poprzez przestawianie nowych rozwiązań badawczych,

- przygotowywać się wspólnie do wystąpień w konferencjach.

 

Dodatkowo SKN Młodych Mikrobiologów chętnie stara się o granty naukowe, co dla osób zainteresowanych kariera naukową, jest przydatnym doświadczeniem i dobrym początkiem.