Działalność usługowa


Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej oferuje usługi w zakresie oceny jakości mikrobiologicznej:

- produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych;

- suplementów diety, wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych i innych;

- środowiska wytwarzania.


Ponadto nasza oferta obejmuje:

- oznaczanie aktywności antybiotyków metodami mikrobiologicznymi;

- badania skuteczności sterylizacji;

- badania skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej;

- mikrobiologiczną analizę związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym;

- ekspertyzy mikrobiologiczne;

- opracowywanie procedur badawczych;

- walidację mikrobiologicznych metod badawczych;

- organizację szkoleń z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.


Katedra posiadam certyfikat GMP oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na Wytwarzanie Produktów Leczniczych.


Szczegółowa oferta Katedry została przedstawiona na stronie bakterio.ump.edu.pl.

Kontakt

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań

tel. (61) 641-83-10

e-mail: bakterio@ump.edu.pl