Warsztaty

I spotkanie z cyklu "Warsztaty Mikrobiologiczne" dla studentów UMP
11-15 maja 2015

W I spotkaniu z cyklu „Warsztaty Mikrobiologiczne” wzięło udział 19 studentów Wydziału Farmaceutycznego. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.
Warsztaty były okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie mikrobiologii, ale także do praktycznego sprawdzenia czystości mikrobiologicznej produktów z najbliższego otoczenia. Uczestnicy mieli do swojej dyspozycji szereg podłóż hodowlanych, barwniki do wykonania barwienia metodą Grama oraz pomocnicze testy diagnostyczne, co pozwoliło na samodzielne ukierunkowanie diagnostyki.
Pomocą w interpretacji wyników służyły Pani mgr Paulina Sawicka oraz Pani mgr Marcelina Kubicka.
Uwagę studentów podczas trwania Warsztatów niewątpliwie zajęły metody molekularne i ich zastosowanie w bakteriologii.

Na prośbę uczestników Warsztaty będą corocznie odbywającymi się spotkaniami na które już dziś serdecznie zapraszamy.