Projekty badawcze

1. Korelacja genów warunkujących oporność na antybiotyki: wankomycynę, gentamycynę i teikoplaninę oraz tworzenie biofilmu u bakterii z rodzaju Enterococcus spp. - w trakcie realizacji.

2. Porównianie bankowania grzybów pleśniowych na krążkach celulozowych z micro bankami

3. Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów pozyskanych z Lychnis flos-cuculi z całej rośliny i poszczególnych jej organów na wybrane szczepy wzorcowe i kliniczne. (plik) - zakończony

4. Opracowanie nowego protokołu multiplex PCR, wykrywającego geny mecA oraz mecC odpowiedzialne za występowanie oporności na antybiotyki β-laktamowe u Staphylococcus aureus. (plik) - zakończony