Udział w Konrefencjach

IX WYKŁADY OTWARTE Z CYKLU SPOTKANIA MŁODYCH Z NAUKĄ W POZNANIU „Biosfera”
7 kwietnia 2018 roku członkini SKN Młodych Mikrobiologów Zuzanna Babalska zaprezentowała pracę, pt. „Bibuła – przeszłość, czy przyszłość? Bankowanie grzybów na krążkach celulozowych”. Coroczna Konferencja „Biosfera” została zorganizowana przez SKN Biosfera i Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Młodzież w Świecie Nauki III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów
27 kwietnia 2017 członek SKN Młodych Mikrobiologów Marek Kwaśniewski zaprezentował pracę w sesji anglojęzycznej, pt. „Comparison of methods of banking fungi – moulds with microbanks and blotting paper” podczas corocznej Konferencji Młodzież w Świecie Nauki organizowanej m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Neurobiologiczne.

Spotkania młodych z nauką 2016 (plik)
9 kwietnia 2016 roku członkinie SKN Młodych Mikrobiologów Karolina Wichłacz oraz Katarzyna Gafka zaprezentowały wyniki projektu badawczego: „ Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów pozyskanych z Lychnis flos-cuculi z całej rośliny i poszczególnych jej organów na wybrane szczepy wzorcowe i kliniczne” podczas VII wykładów otwartych z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu

 Młodzież w Świecie Nauki 2016 (plik)
14 kwietnia 2016 roku członkini SKN Młodych Mikrobiologów Karolina Wichacz przedstawiła pracę plakatową pt. „Aktywność przeciwdrobnoustrojowa Firletki poszarpanej, (Lychnis flos cuculi)” na Międzynarodowej Konferencji „Młodzież w Świecie Nauki”, za którą otrzymała nagrodę.

Wschodząca Diagnostyka 2016 (plik)
16 kwietnia 2016 roku członkini SKN Młodych Mikrobiologów Zofia Sommerfeld zaprezentowała wyniki projektu badawczego „Opracowanie protokołu równoczesnej identyfikacji genu mecA oraz mecC, odpowiedzialnych za występowanie oporności na antybiotyki β-laktamowe u Staphylococcus aureus” na III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „ Wschodząca Diagnostyka”.