Skład osobowy

KIEROWN
IK
prof. dr hab. n. med.  Marzena Gajęcka
tel. 61 641 83 10; gamar@man.poznan.pl 


SEKRETARIAT
St. sekretarka
mgr Magłorzata Buszkiewicz
tel. 61 641 83 10
mbuszkiewicz@ump.edu.pl

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI


Adiunkt z dr hab.
dr hab. n. farm. Jolanta Długaszewska
tel. 61 641 83 13; jdlugasz@ump.edu.pl 

Adiunkt z dr hab.
dr hab. n. med. Justyna Karolak
tel. 61 641 83 14; jkarolak@ump.edu.pl 

Adiunkt
dr n. farm. Dorota Kamińska
tel. 61 641 83 13; dorotakaminska@ump.edu.pl

Adiunkt
dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
tel. 61 641 83 14; dmnowak@ump.edu.pl 

Adiunkt
dr n. farm. Paulina Pecyna
tel. 61 641 83 12; paulinasawicka@ump.edu.pl

Adiunkt
dr n. farm. Magdalena Ratajczak
tel. 61 641 83 13; mratajczak@ump.edu.pl

Asystent
mgr Katarzyna Bzdęga
tel.  61 641 83 14; kbzdega@ump.edu.pl

Asystent
mgr Wiktoria Nowicka
tel.  61 641 83 12; wnowicka@ump.edu.plPRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

St. spec. inż.-tech.

mgr Klaudia Michalak; klaudiamichalak@ump.edu.pl 
tel. 61 641 83 15

St. pomoc labolatoryjna
Wiesława Nowicka