< Cofnij

Stypendium dla dr inż. Justyny Karolak

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Justyna Karolak otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2021 roku.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki, 23 czerwca 2021 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, na którą zaproszono przedstawicieli stypendystów z najwyższymi wynikami punktowymi w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki. W spotkaniu wzięła udział dr inż. Justyna Karolak, która otrzymała wyróżnienie w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W sumie Minister przyznał 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego.

Stypendiami Ministra Edukacji i Nauki wyróżniani są młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Główne zainteresowania badawcze dr Karolak obejmują molekularne podstawy letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków, w tym dysplazji zrazikowej, wrodzonej dysplazji pęcherzykowej oraz innych form pierwotnej hipoplazji płuc.


Pełna lista stypendystów